Wahacze są istotne

Wahacze, sprężyny i poprzeczka zawieszenia przedniego

wahaczWahacze są to skomplikowane wytłoczki z grubej blachy (taką stal można kupić po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła: blachy Gdynia), ze wspawanymi wzmocnieniami. Do wahaczy są wciśnięte tuleje gumowo-metalowe i przeguby kulowe zwrotnicy. Położenie tulei i przegubów jest dokładnie spolerowane w celu właściwego ustawienia przedniego koła. Przeguby wahaczy nie wymagają żadnej obsługi i mają trwałość odpowiadającą trwałości samochodu.

Korpus przegubu stanowi odkuwka stalowa, do której jest włożona ściśle pasująca wkładka z tworzywa sztucznego o specjalnych własnościach ślizgowych i odporności na duże naciski. Pierścień oporowy w przegubie górnego wahacza i pokrywa w przegubie dolnego wahacza, po zawalcowaniu w korpusie, utrzymują wkładkę w korpusie i zabezpieczają przed wysunięciem się kulki sworznia kulistego.

Otwarta strona przegubu jest zabezpieczona osłonką gumową. Najistotniejszą cechą przegubu kulowego jest szczelność na pył, który mógłby się dostać do wnętrza przegubu. W celu zapewnienia tej szczelności, osłona gumowa ma specjalną budowę. Obydwa brzegi blachy, w celu lepszego uszczelnienia, są zaciśnięte pierścieniami stalowymi. Większą średnicę wciśniętą w rowek na korpusie, zabezpiecza dwuzwojny pierścień, mniejszą średnicę uszczelniającą stożek sworznia kulowego zaciska jednozwojny pierścień. W celu zapewnienia pełnej szczelności od strony sworznia kołnierz osłony gumowej jest wciśnięty pomiędzy ramię zwrotnicy, w którą jest wciśnięty stożek sworznia a specjalną wkładkę z twardego tworzywa. To uszczelnienie zabezpiecza całkowicie przegub, nawet przy największych wychyleniach sworznia. Przegub wahacza górnego, w którym naciski są przenoszone przez powierzchnię połowy kuli o średnicy 30 mm może się wychylać w zakresie kąta bryłowego 55°. Przegub wahacza dolnego, który obciążenia pionowe przenosi tylko częścią kuli o średnicy 27 mm ma różne wychylenie w dwóch prostopadłych kierunkach, wynoszą one 22° i 42°. Kierunek większego wychylenia jest zaznaczony na korpusie przegubu dwoma rowkami. Położenie tych rowków powinno być zgodne z dłuższą osią wahacza dolnego. Wnętrze przegubu jest wypełnione smarem stałym B lub C według LMN 304, w ilości około 6 g. Moment tarcia sworznia kulowego powinien wynosić 1…5 Nm.