Pomoc drogowa – jaki i kiedy?

lawetaWarto dowiedzieć się o tym jakie tak właściwie musi spełniać auto odnoszące się do pomocy drogowej w przypadku przeglądu pierwszego auta fabrycznego nowego po wszelkiego rodzaju zmianach konstrukcyjnych a także to co powinno posiadać. Należy przeczytać artykuł aby dowiedzieć się tych podstawowych rzeczy.

Warto wymienić to iż taki pojazd pomocy drogowej w dużej mierze powinien mieć na swoim wyposażeniu ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy koloru żółtego(barwa yellow) i on będzie widoczny ze wszystkich stron lawety z odległości, która wynosi co najmniej 150m. Należy także dodać iż samochód, który świadczy usługi pomocy drogowej powinna być również wyposażona w kabinę kierowcy bądź nadwozie także o kolorze żółtym.

W związku z tym ustawodawca określił w jasny sposób warunki techniczne jakie powinno spełniać nadwozie, które zostało przeznaczone specjalnie przeznaczone do przewożenia wszystkich pojazdów z uszkodzeniem. Na tymże wyposażeniu powinno znajdować się hol giętki, który służy do holowania motocykla a także sztywny z przeznaczeniem do holowani pojazdu, sygnał świetlny(ostrzegawczy o barwie żółtej) z tym iż można ją umieści na pojeździe, który jest holowany a także cały komplet świateł tylnych gdzie w przypadku przysłonięcia świateł pojazdu holującego zostały zamieszczone na pojeździe, który w tym momencie ciągnie przez lawetę. Zobacz też informacje na s-camp.com.pl.

Należy dodać, że jeśli na lawecie będą zamieszczone części urządzeń, które wystają po za obrys podwozia to powinno być to wszystko oznakowane w światło o barwie, która jest biała a także widoczna z przodu pojazd oraz koloru czerwonej będącej na tyle lawecie. Te wszystkie światła powinny idealnie współdziałać z wszystkimi pozostałymi światłami, które będą zamieszczone w pojeździe a także dopasowane w taki sposób aby nie oślepiać innych uczestników znajdujący się na drodze. Ważna informacja dotyczy tego aby te wszystkie lawety zostały produkowane zgodnie z obowiązującymi normami występującymi w Unii Europejskiej a dodatkowo w pełni sprawne i wyposażone w pełny i ważny przegląd techniczny pojazdu podobnie jak pozostałe, które uczestniczą w ruchu.

Do niezbędnych wymogów formalnych należy zaliczać:

-Pojazd powinien spełniać najważniejsze wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. odnośnie warunków technicznych odnoszących się pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 262, poz. 2615).

-Obowiązkowe jest to aby pojazd spełniał wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz.. 262 ze zmianami).

-Pojazd określony jako bazowy, na którym zostanie wykonana stosowna zabudowa musi mieć świadectwo homologacji wystawione zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz.908. ze zm.).